Abdai Lovas Egyesület

elado

 
Menü
 

 


Köszönjük szépen a részvételt a hétvégi versenyen!


Eredmények, képek a hírekben

Következő versenyek

 

Nemzetközi

 

A kategóriás

 

B kategóriás


C kategóriás

 

Fogathajtásról, lovakról
 
Érdekességek
 
Rendezvényeink
 
Egy kis oktatás

A fogathajtó feladatai - Jó tanácsok kezdõ versenyzõknek
 
Mielõtt a fogathajtó eldönti, hogy szeretne-e versenyezni, célszerû, ha részletesen ismeri a versenyzõvel szemben támasztott követelményeket. A hazai lovas szaklapokban nem jelent meg eddig olyan témájú cikk, amely a versenyszerû fogathajtó személye iránti elvárásokat részletesen és egyértelmûen ismertette volna. Ez a tény késztetett arra, hogy segítõ szándékkal leírjam mindazon követelményeket, melyekkel egy fogathajtó a versenyek kapcsán találkozhat.
A döntési helyzet
A Lovas Nemzet adta lehetõséggel élve igyekszem részletezni a fogathajtás személyi elõfeltételeit. Szükséges, hogy a kezdõ fogathajtó reális önismerettel rendelkezzen, mely tulajdonságra a fogat és a lóanyag beszerzésekor is szüksége lesz. A versenyzési szándék mindig a feladatok és a szükséges ismeretanyag számbavételét vonja maga után. Az a tény, hogy saját vagy más tulajdonos fogatával versenyez-e a hajtó, csak másodlagos szempont, mert a színvonalas hajtás mindkét esetben alapvetõ követelmény.

A fogathajtó személye iránti elvárások
Ismerje lovai egyedi tulajdonságát, mert a három versenyszám teljesítése sokoldalú, fordulékony, húzásbiztos és jó szándékú lovat igényel. Ügyeljen lovai takarmányozására, mert a követelményrendszer nem a kövér, hanem izmos, erõs, élénk vérmérsékletû, edzésben lévõ lovat igényli. A fogatos cserélje le azt a lovát, mely küllemileg, alkatánál fogva vagy idegállapota miatt nem felel meg a verseny követelményeinek. A hajtó a versenyzés során ne reagáljon ingerülten lovai által produkált váratlan eseményre, mert a lovai a száron keresztül észlelik feszült idegállapotát. Ilyen esetben káros ostorhasználattal fokozni a türelmetlenséget, felesleges harc alakulhat ki ló és hajtó között, amely karambollal is végzõdhet.
Becsülje segédhajtóit, mert eredménye saját és lovai teljesítményén kívül egyes- és kettesfogatnál egy, míg négyesfogatnál két segédhajtó közremûködésétõl is függ. Határozza meg egyértelmûen a segédhajtók feladatait. Vegye figyelembe, hogy a siker közös munka eredménye, míg a kudarc személyre szóló mulasztás.
Szeresse a versenyzõ a fogathajtósportot, mert ezen tulajdonság megléte pozitívan hat a várt eredményre. Ismerje tételesen az érvényben lévõ Fogathajtó Szabályzatot. Jegyezze meg, milyen hibáért mennyi büntetõpont jár.
Örüljön a sikernek, de bírja elviselni a vereséget is. A siker további eredményre késztet, míg a vereség szolgáljon tanulságként.
Tartsa tiszteletben a zsûri döntését, ne vitatkozzon, csak akkor óvjon, ha tényleges méltánytalanság éri. Legyen korrekt kapcsolata a nézõközönséggel. Személyét érintõ negatív bekiabálásra ne reagáljon. A szárakat, az ostort balkézre fogja, jobb kézzel levett kalappal tisztelje meg az õ teljesítményét tapsoló közönséget. Nem tiltott tevékenység jobb kézzel visszaintegetni a hálás közönségnek. Magatartásában ne legyen beképzelt, mert ezt a nézõk elítélik és esetleg füttykoncerttel „jutalmazzák½. A Kecskeméti VB-n egy külföldi versenyzõvel elõfordult hasonló eset.
A hajtó vegye figyelembe, hogy befogástól a kifogásig a KRESZ alkoholmentességre vonatkozó elõírása rá nézve is kötelezõ. Szúrópróbaszerû szondáztatás esetén ne tiltakozzon, mert ezzel csak saját helyzetét nehezíti.
Versenyfogathajtása esetén a hajtó tanúsítson sportszerû magatartást a csapat vezetõjével és edzõjével szemben, mivel ez a közös siker záloga.
A versenyt célszerû a befejezést követõ napokban fehér asztal mellett kiértékelni. Ekkorra a hajtó és segédhajtók már részben kipihenték a fizikai terhelést és az idegi feszültséget. Tárgyilagosan kell elemezni a hibákat és a következõ tréningidõszakban ki kell küszöbölni azokat. A kiértékelõ konzultáción indokolt esetben az erkölcsi és anyagi megbecsülés se maradjon el.

Következtetések
Írásom néhány fontos tényezõt emelt ki a fogathajtó feladataiból, mely remélhetõleg megkönnyíti a hajtó döntését. Hazánk fogathajtó sportjában kiemelkedõ, tehetséges világ- és europa-bajnokaink jól tudják, hogy a leírtakon túl mennyi egyéb terhet jelent a versenyfogathajtás. Az a leendõ fogathajtó, aki anyagilag vagy alkatilag nem képes a sokrétû feladat végrehajtására, képességeit lovasnapokon, meghívásos lovasversenyeken, bemutatókon kamatoztassa.
Végül megfontolt, alapos döntésre biztatom leendõ fogathajtóinkat. Legyen példaképük az a sok kiváló magyar fogathajtó, akiknek tehetségét a nemzetközi lovasvilág is elismerte. Tiszteletükre külföldön az elmúlt évtizedekben több alkalommal is felcsendült a Magyar Himnusz.
Ornyik Sándor

Lovas Nemzet


Gyakorlati tanácsok fogathajtóknak
 
A rohamos technikai fejlõdés új feladatok elé állítja az emberiséget. A vidéki, falusi és tanyai gyerek, ahogyan nõtt, úgy sajátította el szüleitõl a házkörüli állattenyésztés napi feladatait. Elsõ helyen a ló megléte volt a döntõ, mint a talajmunkák vonóereje. Ez a világ 1960-ban végleg megszûnt, mert a politika diktálta gazdasági fejlõdés új irányt jelentett az egykori föld- és lótulajdonos számára. Ezt a helyzetet tovább bonyolította az 1992. évi földtörvény, az azóta kialakult bizonytalan gazdasági helyzet ma is tart. Az említett gazdasági változásokat szorosan követte lótenyésztésünk, a ló hasznosításának, a versenyek feladatainak változása és a fajtakérdés. A mi generációnk még nagyapáink és apáink több száz éves lótenyésztési, hajtási és lovaglási tapasztalatán nõtt fel. A mai fiatal szakembereinknek a kor új követelményeinek kell megfelelniük.
A LOVAS NEMZET szaklapban több cikkem taglalta már a fogathajtást. A hajtóerõ számomra mindig az volt, hogy 7 évtizedes tapasztalatomat megosszam a kezdõ, fiatal hajtókkal.
A fogathajtás alapja az elmélet és a gyakorlat egyidejû alkalmazása két vagy több fogatló igénybevételével.
Határozottan le kell szegezni, hogy a fogathajtást nem lehet könyvbõl megtanulni. Több, az utóbbi tíz évben megjelent új kiadású lovas témájú szakkönyv szolgál iránymutatóként a hajtani vágyó fogatos számára.
Ezt kövesse a „ló nélküli” hajtás. Minél több meghívásos és versenynaptár szerinti fogatversenyt kell a pálya szélérõl nézõként követni, erõsen figyelni a hajtó munkáját és lovai teljesítményét. A látottak alapján ki-ki eldönti, hogy anyagi helyzete figyelembevételével képes-e másokat követni.
Korábban már részletesen leírtam a jó fogatló iránti elvárásokat. Most csupán a legfontosabb követelményt említem, mely szerint a fogatlovaknak azonos vérmérsékletûnek kell lenniük. Keserûséget, idegességet okoz a hajtó számára a rossz hajtású, keményszájú fogatló. Egyértelmûen kell megállapítani, hogy csak a könnyû hajtású fogatlovak jelentenek élményt és kellemes érzést a hajtó számára. Furcsán hangzik, de tény, hogy a fogathajtásnak is van íze. Bosszúságot okoz az a fogatló, melynek lógnak az istrángjai és a hajtószáron vonszolja a kocsit, próbára téve a hajtó fizikai erejét. Igyekezzünk olyan fogatlovakat vásárolni vagy tenyészteni, melyeket a család bármelyik tagja, egyedül is be tud fogni, hogy idegnyugtatásként a határban legelõ õzek között élvezze a természet szépségeit.
A leendõ fogattulajdonos vásárlás esetén a kipróbálás módszerével gyõzõdjön meg a fogatló húzásbiztos szándékáról. A nagy tekintélyû Jászberényi Méntelep egykori parancsnoka, a néhai Szász Iván bácsi mondta: „Nem fogatló az, amely súlyának kétszeresét nem akarja elhúzni. Ilyen ló a hidegvizet sem érdemli, vágóhídon a helye.”
A tenyésztéssel is foglalkozó hobbiló tulajdonos jó ha tudja, hogy a vemhes kancát az ellés napjáig lehet fogatolni. A vemhesség 7. hónapjától ügyeljünk a kíméletes hajtásra. A hám haslóját ne húzzuk szorosra, mert a tüdõ egyidejûleg szállítja az oxigént az izmok munkájához és a vehem életfunkciójához. Vetélést okozhat az erõn felüli tehervontatás vagy a hosszú ügetõmunka is.

A patkolásról
A fogathajtás tárgyi elõfeltétele a jól patkolt fogatló. Elõzõ cikkem során e témakör nem került részletezésre, így most mulasztásomat igyekszem pótolni.
A fogatló folyamatos igénybevétele indokolja a patkó használatát, ugyanis naponta többet kopik a pata, mint amit növekedik. Másrészt vannak kifejezetten törékeny szaruval bíró paták, melyek folyamatos patkóhasználatot igényelnek. A kovácsmûhely zaja és szaghatása idegesítõen hat a lóra, melyet a lovak vérmérsékletük alapján különbözõ módon viselnek el. Ezért kell mellõzni a kiabálást, esetleges ütlegelést, mert a ló nem felejt.
Kényszerítõ eszközök alkalmazását – pipázást, kötélfelhúzást, kaloda használatát mellõzzük. A zabosvödör és a legyek elhajtása legyen a módszerünk. A patkolás befejeztével a lovat lépésben és ügetésben vezessük meg, így gyõzõdhetünk meg róla, hogy nincs–e szegnyomás, nem szoros-e a patkó? A patát kiszáradás ellen naponta kezeljük pataolajjal vagy pasztával, mellõzvén mindenkor a kõolajszármazékokat. A különbözõ típusú sarkokat az igénybevétel szerint cseréljük.
A fogatos kancáról a várható ellés elõtt vegyük le a patkót, nehogy a fekvõ, gyámoltalan csikóban kárt okozzon.

A fogatló ápolása
Az igényes hobbifogat tulajdonos nagy súlyt helyez fogatának szépségére és esztétikai megjelenésére. A lovas szakirodalom is keveset foglalkozik a ló bõrét borító és színét meghatározó fedõszõrön túl az üstök, a sörény, a farok és a boka hosszú szõreinek ápolásával. Az alkotó természet bölcsességét bizonyítja, hogy az említett hosszú szõröknek élettani funkciójuk van. Finom és selymes sörénye, farka van, pl.: az arab lónak, durva és vastag a hidegvérû fajtáknak.
A fogatló sörényét soha ne nyírjuk le, mert az hõség esetén a nyaki érrendszert árnyékolja. Az üstököt se vágjuk le, mert annak hiánya napszúráshoz vezethet.
Legaktívabb funkciója a faroknak van, mert a ló hosszú szõrei segítségével elhajtja magáról a legyet, bögölyt és egyéb szívókártevõket. Másrészt nagy melegben a farok állandó mozgatásával a ló hûti önmagát.
Ne vágjuk le kopaszra a bokaszõrõket sem, a ló felsõtestén keletkezõ izzadság, vagy esõ a has alsó felén, illetve a négy lábon csorog le. A boka hosszú szõrei a vizet a talajra továbbítják. Gyakori bõrbetegség a csûdsömör, melynek elõidézõje az ápolatlanság, vagy a lenyírt bokaszõrzet lehet.
A fogatló ápolásának utolsó fázisa a puha ruhával való letörlés, melyet minden esetben az üstök, sörény és farok szálára történõ kifésülése kövessen.
A hosszú farok sáros idõben saját szõrébõl kötendõ fel, nem pedig különbözõ színû ragasztószalagok segítségével.
A fogatló sörényét szoktassuk át egy oldalra; a nyergeslóét a nyak baloldalára, a rudaslóét a nyak jobb oldalára. Ez lehetõvé teszi a befogott lovak sörényének szükség szerinti lekefélését. A sörényt és farokszõrõket ollóval soha nem nyírjuk vízszintesre, hanem éles késsel, kaparó mozdulattal rövidítsük (sörénytépõkés – a szerk.).
Egy szép kiállású, könnyû szájú lovakkal bíró fogat a természet adta sikerélmény a tulajdonos vagy a hajtó számára. Beállítása, megvétele azonban pénzigényes beruházás. Hajtását megtanulni pedig idõigényes feladat. Ki-ki eldönti, hogy több milliós autó tulajdonosa lesz-e, vagy a természet adta tájban pihenteti ki idegi fáradtságát.
A ló iránti szeretet, a fiatal hajtók iránti tisztelet és segítõszándék késztetett arra, hogy 7 évtizedes tapasztalatomat a LOVAS NEMZET segítségével közreadjam. A fogathajtás témakörében megjelent cikkek kevésnek bizonyulnak, ám arra alkalmasak, hogy olvasói új ismeretek birtokába jussanak. Az a tudat éltet és késztet írásra, hogy a fogathajtás sokoldalú ismereteibõl legalább egy-egy szeletet sikerül fiatal hajtóinknak átadni.
Ornyik Sándor
 
Lovas Nemzet
 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

lo80

 

Aug. 8.Új hír került fel

Júli. 27. Új hír került fel, számos menüpont megújult.

Aug. 4.Új hír került fel

 

 

 

 
Chat
Ismét írhat mindenki a chat-be, nem csak a regisztráltak.
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
 
Indulás: 2007-01-11
 
látogató olvassa a lapot.

Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...